e-GTUKAR: PERMOHONAN PERTUKARAN GURU SESI JANUARI 2014

Sukacita dimaklumkan bahawa Permohonan Pertukaran Guru Bagi Pertukaran Sesi Januari 2014 melalui Sistem e-GTukar akan dibuka mulai 01 hingga 30 September 2013. Pemohon boleh mengakses aplikasi e-GTukar ini melalui laman web Kementerian Pendidikan Malaysia, http://apps.moe.gov.my/epgo/.

Sekian, harap maklum dan terima kasih.